מאמרים
כל בעל הבית רוצה לעשות מרפסת אמין כי תימשך כמה עשורים. אחד החומרים הכי
הבעלים של אזורים פרבריים במוקדם או במאוחר לחשוב על עיצוב נוף. אלמנטים יקרים בעיצוב
לארץ' נחשב בזכות החומר הטוב ביותר כסיפון. הוא דומה למאפיינים של אלון, אותו חזק,
ניתן להשתמש באזור החופשי של עליית הגג בדרכים שונות. פעמים כאשר המקום שימש כמחסן
מרפסת הבטון היא אגף חיצוני מיוחד לפני הכניסה לבניין, המורכב מבטון (בלוקים מבטון, בלוקים
המרפסת היא הרחבה לחדר, שהוא מתאם בין הבית לרחוב. בנוסף, הוא מספק הזדמנות מצוינת
ההסדר המוסכם של הגג כולל מספר שלבים, ביניהם מקום חשוב הוא ההתקנה של fluhgarks
אם המרתף של הבית הוא גבוה, ליד הכניסה אתה צריך לצייד מרפסת מלאה. אם
map